Betingelser

Forsikring
Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring på alle køretøjer. Lejer hæfter for selvrisiko ved skade og/eller tyveri.

Personbiler
Lejer skal være fyldt 21 år og have haft kørekort i mindst 1 år. Selvrisiko pr. skade: kr. 5000

Varebiler
Lejer skal være fyldt 21 år og have haft kørekort i mindst 1 år. Selvrisiko pr. skade: kr. 5000

Betaling
Kontant, kreditkort/dankort. Depositum ifølge prisliste.

Aflevering
Køretøjet afleveres til aftalt tid og rengjort til BF Cars Trehusevej 36 Frederiks 7470 Karup J telf. 86 66 11 86

Bilens anvendelse og pasning
Lejeren må ikke anvende bilen til ulovlige transporter, herunder slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelse, der på nogen måde kan belaste bilen udover det normale og sædvanlige. Bilen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter, der vil kunne beskadige bilen indvendig eller udvendig.

Køretøjet må heller ikke fremlejes.

Lejeren er ansvarlig for bilens pasning under lejemålet. I tilfælde af motorstop eller skade, må lejeren ikke lade foretage reperation eller slæbning uden udlejerens samtykke. Foretager lejeren noget sådant uden udlejerens samtykke, sker det på lejerens egen regning og risiko.

Ansvarsbegrænsning
Udlejeren kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren pådrager sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjet eller i øvrigt hvor køretøjets anvendelse helt eller delvist reduceres.

Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i bilen, før eller under udlejningsperiode i henhold til kontrakt, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skade, ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesse og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

Glemte sager i bilen erstattes ikke.

Trafikuheld
Lejer er pligtig til at udfylde skadesanmeldelse
Oplyse navn, adr, og reg. nr på modparten
Underrette politiet hvis der er personskade
Omgående underrette BF Cars Autoudlejning 86 66 11 86